Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

 

tel. 75 75 46 187 - Kierownik USC

75 75 46 112 - Zastępca Kierownika USC

 

Teryt: 0261011

Główny Rachunek Bankowy:

Bank Millennium S.A.

74 1160 2202 0000 0000 6011 5610

Wpłat z tytułu opłat skarbowych za dokonane czynności urzędowe, zaświadczenia,
poświadczenia, zezwolenia i dokumenty należy dokonywać z :
1. terenu kraju na konto:
Urząd Miasta ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra w:
Bank Millennium S.A. o/Jelenia Góra nr:
98 1160 2202 0000 0000 6011 5566
2. zagranicy na konto:
Miasto Jelenia Góra ul. Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra
PL 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566
S.W.I.F.T. BIG BPL PW XXX
Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku i wysłać na adres USC (jw.).
dodatkowe informacje udziela wydział finansowy 757546309

Urząd Stanu Cywilnego 


 

 

Kalendarz FB