Wolontariusz Roku 2017

„Wolontariusz Roku”, to konkurs którego celem jest promowanie postaw prospołecznych, zaangażowania w działalność na rzecz środowiska lokalnego, rozpowszechnianie różnych form pracy wolontariackiej oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy

Zarządzenie PM 0050.1157.2017.VII

Regulamin - Wolontariusz Roku

Formularz zgłoszeniowy (edytowalny PDF)

 

Kalendarz FB