Wydarzenia na wschodzie Ukrainy nie są nam obojętne

W związku z powtarzającymi się pytaniami prasowymi dotyczącymi naszych relacji z miastem partnerskim na Ukrainie – Siewierodonieckiem – i działaniami, jakie podejmuje Urząd Miejski w zakresie bieżącej współpracy, informujemy, iż:

- od samego początku konfliktu usiłowaliśmy nawiązać kontakt z władzami partnerskiego miasta, by rozpoznać skalę i kierunki pożądanej pomocy, w praktyce oficjalnych relacji między miastami nie ma bowiem zwyczaju, by organizować takie przedsięwzięcia „intuicyjnie”, a już z pewnością nie można kierować pomocy rzeczowej nie mając konkretnego adresata transportu. Niestety, zapewne na wyjątkowo skomplikowaną sytuację wewnętrzną na Ukrainie, a w rejonie Doniecka – szczególnie, nie otrzymaliśmy na nasze zapytania jakiejkolwiek odpowiedzi. W czerwcu 2014 wysłaliśmy m.in. deklarację przyjęcia przedstawicieli Siewierodoniecka w ramach wspierania reform samorządowych na Ukrainie, ale zaproszenie to pozostało także bez echa 

- w tej sytuacji zgłosiliśmy zamiar naszego udziału w działaniach organizowanych przez Związek Miast Polskich, który koordynuje cykl przyjmowania delegacji miast ukraińskich, mając swojego, strukturalnego partnera. Nasza deklaracja została przyjęta, jednak w pierwszej turze takich kontaktów również i ZMP nie zdołał skutecznie nawiązać w naszym imieniu kontaktu z władzami Siewierodoniecka, mamy nadzieję, że dojdzie do tego w planowanej drugiej turze

- włączyliśmy się w prace dwojako – poprzez udział w organizację transportu darów zebranych przez ogólnopolskie organizacje pozarządowe, (uczestniczyli w tej operacji w grudniu 2014 strażacy PSP). 

Po drugie – zadeklarowaliśmy (w listopadzie 2014) przyjęcie delegacji przedstawicieli „Galerii Sztuki Dzieci Ukrainy”, która zaproponowała organizację w naszym mieście wystawy sztuki dziecięcej w Jeleniej Górze w maju 2015 r. Oczekujemy na potwierdzenie przyjęcia naszej deklaracji.

- jesteśmy w pełni przygotowani do organizacji i koordynacji pracy przy ew. zbiórce darów dla naszego partnerskiego miasta (lub innych miast, jeśli kontakt z Siewierodonieckiem będzie niemożliwy), niemniej z pewnością odbywać się to będzie w liczniejszym gronie samorządów polskich. Ze względu na odległości organizacja osobnego transportu samej Jeleniej Góry jest – ze względu na relację kosztów do faktycznego efektu materialnego – niecelowa. 

Jesteśmy też przygotowani, by udzielać pomocy i wsparcia instytucjonalnego każdej organizacji pozarządowej, która podejmie tę inicjatywę, niemniej warunkiem absolutnie koniecznym jest konkretny, instytucjonalny adresat w Siewierodoniecku, który odpowiedzialnie przejmie i rozdysponuje transport z Jeleniej Góry. 

 

 

Kalendarz FB