współpraca międzynarodowa

Wizyta Burmistrza Cervi

W niedzielę, 15 października oficjalną wizytę w Jeleniej Górze złożył Luca Coffari Burmistrz włoskiej Cervi. Spotkanie z władzami miasta było swoistym podsumowaniem 40-lecia współpracy partnerskiej naszych miast.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowych zakresu współpracy międzynarodowej

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) do udziału w pracach Komisji Konkursowych oceniających oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy międzynarodowej miasta Jeleniej Góry.

Zaproszenie
Formularz_kandydat

Wydarzenia na wschodzie Ukrainy nie są nam obojętne

Komunikat w sprawie relacji i współpracy z Siewierodonieckiem, partnerskim miastem Jeleniej Góry w kontekście sytuacji na Ukrainie.

Subscribe to RSS - współpraca międzynarodowa

 

Kalendarz FB