Komunikacja Miejska i Zarządzanie Ruchem

Punkty sprzedaży biletów

 

W Jeleniej Górze działa System Elektronicznego Biletu Autobusowego

Bilet elektroniczny SeB@ jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym nośnikiem biletów MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Zastępuje dotychczasowe bilety papierowe i może być również elektroniczną portmonetką. Ułatwia korzystanie z usług oraz skraca czas obsługi pasażera.

Seb@ link

Godziny otwarcia COK i POK :
 
Centrum Obsługi Klienta ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra
 
 
 
- w dniach od 4-go do 27-go każdego miesiąca w godzinach od  7.00 do 14.00,
- w dniach od 28-go do 3-go następnego miesiąca w godzinach od 7.00 do 16.00.
Centrum  Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku.

 

Punkty Obsługi Klienta:

ul. Sygietyńskiego 8 - budynek Poczty Polskiej (okienko kasowe na parterze) 
ul. Wolności  238 - przystanek „Apteka Pod Koroną”  
 
godziny otwarcia:
- w dniach od 4-go do 27-go każdego miesiąca w godzinach od  9.00 do 16.00,
- w dniach od 28-go do 3-go następnego miesiąca w godzinach od 10.00 do 17.00.

Punkty Obsługi Klienta czynne od poniedziałku do piątku.

 

Bilety w formie tradycyjnej dostępne są w biletomatach na przystankach oraz w autobusach MZK

 

Ulgi i uprawnienia

 

Osoby Uprawnione Do Przejazdów Bezpłatnych Na Podstawie Przepisów Ustawowych.

 

Uprawnionymi do korzystania z przejazdów bezpłatnych na liniach: normalnych, pośpiesznych i nocnych, są:

  • posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora),

  • inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego), zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin),

  • przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczonym do I grupy inwalidztwa - na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin),

  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych – na podstawie ważnej legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (art. 10 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym ofiarom działań wojennych), a także towarzyszący im przewodnik, na podstawie wskazania przewodnika przez osobę uprawnioną (ust. 3 pkt 1 w/w ustawy),

  • osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego - na podstawie ważnej legitymacji osoby represjonowanej (art. 12 ust. 1-2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).  

 

 

Osoby Uprawnione Do Przejazdów Ulgowych Ze Zniżką 50% Na Bilety Okresowe Imienne Oraz Na Bilety Jednorazowe Na Podstawie Przepisów Ustawowych.

 

Uprawnionymi do korzystania z przejazdów ulgowych na wszystkich liniach są:

  • kombatanci i inne osoby uprawnione, określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie dokumentów określonych w tej ustawie (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),

  • weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty (art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami kraju),

  • studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 188 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym),

  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium (art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty),

  • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium (art. 77 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty).

1 listopada - organizacja ruchu i komunikacja

Organizacja ruchu w okolicach cmentarzy (przy ul. Sudeckiej i Cieplicach) oraz komunikacja miejska w dzień świąteczny 1 listopada 2018 r. (Wszystkich Świętych).

Subscribe to RSS - Komunikacja Miejska i Zarządzanie Ruchem

 

Kalendarz FB