Kroniki Projektów 2014-2024

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania przyjaznego środowiska życia dla okolicznych mieszkańców, pracowników przedmiotowych obiektów oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Miasta Jeleniej Góry.

Projekt „Termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze”

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa dolnośląskiego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze.

Transgraniczny Turniej Tenisowy Amatorów

Celem projektu było wzmocnienie powiązań i aktywizacja lokalnych społeczności po obu stronach granicy poprzez wspólne działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry

Celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru, podniesienie jego atrakcyjności jako miejsca zamieszkania i działalności społeczno - gospodarczej oraz wzmocnienie funkcji rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Strony

 

Kalendarz FB