patronat

Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta

Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu:

  • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla organizowanego przedsięwzięcia. Patronat nad wydarzeniem ma charakter nieformalny i nie są uwarunkowane ani regulowane odrębnymi przepisami. Dotyczy to przedsięwzięć o szczególnej randze oraz znaczeniu dla Miasta.

  • Objęcie przez Prezydenta Patronatem wiąże się z inicjatywami przyczyniającymi się do promocji miasta oraz nadaje rangę wydarzenia.

  • Honorowym Patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz wydarzeń, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent Miasta może objąć patronatem takie przedsięwzięcia, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla miasta i jego mieszkańców.

  • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Honorowy Patronat należy występować każdorazowo.

  • Objęcie przez Prezydenta Honorowym Patronatem  nie wiąże się z deklaracją wsparcia finansowego lub organizacyjnego i nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o ww. formy wparcia w wydziałach Urzędu Miasta oraz w żadnym wymiarze nie stanowi argumentu na drodze do ich uzyskania.

  • W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do poinformowania uczestników oraz współorganizatorów o tym wyróżnieniu, oraz do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki) poprzez umieszczenie właściwego znaku graficznego, jak również informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. Dodatkowo organizator zobowiązuje się do dołączenia informacji o Honorowym Patronacie na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).

  • Znaki graficzne można uzyskać w Biurze Prezydenta Miasta.

  • Prośbę o patronat należy kierować do Prezydenta Miasta drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty nie później niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem.

 

W podjęciu decyzji o udzieleniu honorowego patronatu przez Prezydenta Miasta pomocne będą następujące informacje:

1. Informacja o organizatorze przedsięwzięcia:

1.1. Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy;

1.2. Adres korespondencyjny Wnioskodawcy;

1.3. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu /imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail/;

2. Informacja o realizowanym przedsięwzięciu:

2.1. nazwa;

2.2. termin i miejsce;

2.3. cel;

2.4. opis

2.5. dostępność przedsięwzięcia dla uczestników /wstęp wolny, impreza biletowana/

2.6. źródła finansowania ze środków budżetu miasta — jeśli występują;

2.7. partnerzy lub współorganizatorzy;

2.8. program /w formie załącznika/(jeśli jest opracowany).

Grupa:

Patronaty

Jerzy Łużniak

 Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta (link)

L.p
 
 
Wydarzenie
 
 
Organizator
 
 Data
1  
XXI Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie
 
 Regionalny Związek Pszczelarzy   5-6 Września 
 
2
 
Kongres Technologii Miejskich    Zespół Doradców Gospodarczych TOR 22.04.2020
 
3
 
 Związek Kynologiczny o. w Jeleniej Górze  Krajowa Wystawa Psów Ras Brytyjskich i Myśliwskich  14-15 marca
 
4
 
 V Memoriał im. Mariusza Warzyboka w Saneczkarstwie  TCTA w Sobieszowie wrzesień
 
5
 
Pewnego razu w Żeromie - koncert charytatywny   I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze 6.02.2020
 
6
 
 Rajd Samochodów Zabytkowych Austin Healey  Stowarzyszenie miłośników Samochodów Zabytkowych Austin Healey 19.06.2020
 
7
 
 Grand Prix Polonia - Biegi na Orientację MKS Paulinum   7-9 sierpnia
 
8
 
Rozgrywki w ramach Jeleniogórskiej Liga Najlepszego Basketu Amatorskiego   MKS MOS Karkonosze luty/marzec 
 
9
 
200 Pieczątek w 24 godziny Jeep-Survival  Jeep-Survival   24-25 kwietnia
 
10
 
Turniej Tańca "KARKONOSZE OPEN 2020" 
Szkoła Tańca " Kurzak i Zamorski"
  
 19-20 września
 
11
 
XV Międzynarodowy Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka   Muzeum Karkonoskie 2020
 
12
 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  UKS Pankracy  1.03.2020
 
13
 
 Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej SP 11 w Jeleniej Górze  3-4.03.2020
14 18 Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką” KARR 18-22.09.2020
 
12
 
Obchody Dnia Strażaka PSP Jelenia Góra 23.05.2020
 
13
 
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej Dolnośląska Izba Lekarska 21.03.2020
15 Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w kolarstwie przełajowym Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów 28.03.2020
 
12
 
Półmaraton Jeleniogórski oraz Jeleniogórska Dziesiątka Grabek promotion wrzesień
 
13
 
Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race Grabek promotion 1-3.05.2020
16 Flow Land Openheim  
 
12
 
Dzień Sybiraka Oddział Związku Sybiraków
w Jeleniej Górze
wrzesień
 
13
 
Dyktando o pióro Prezydenta Miasta Zespół Szkół Elektronicznych 22.05.2020
17 Forum Rady Seniorów Miejska Rada Seniorów 27.03.2020

 

 

 


 

Archiwum 2019

Archiwum: 2018

Grupa:

Subscribe to RSS - patronat

 

Kalendarz FB