patronat

Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta

Zasady Przyznawania Honorowego Patronatu:

  • Honorowy Patronat Prezydenta Miasta jest szczególną formą uznania oraz poparcia dla organizowanego przedsięwzięcia. Patronat nad wydarzeniem ma charakter nieformalny i nie są uwarunkowane ani regulowane odrębnymi przepisami. Dotyczy to przedsięwzięć o szczególnej randze oraz znaczeniu dla Miasta.

  • Objęcie przez Prezydenta Patronatem wiąże się z inicjatywami przyczyniającymi się do promocji miasta oraz nadaje rangę wydarzenia.

  • Honorowym Patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć o charakterze komercyjnym oraz wydarzeń, podczas których przeprowadzane są zbiórki pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent Miasta może objąć patronatem takie przedsięwzięcia, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla miasta i jego mieszkańców.

  • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Honorowy Patronat należy występować każdorazowo.

  • Objęcie przez Prezydenta Honorowym Patronatem  nie wiąże się z deklaracją wsparcia finansowego lub organizacyjnego i nie zwalnia organizatorów z obowiązku ubiegania się o ww. formy wparcia w wydziałach Urzędu Miasta oraz w żadnym wymiarze nie stanowi argumentu na drodze do ich uzyskania.

  • W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do poinformowania uczestników oraz współorganizatorów o tym wyróżnieniu, oraz do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki) poprzez umieszczenie właściwego znaku graficznego, jak również informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. Dodatkowo organizator zobowiązuje się do dołączenia informacji o Honorowym Patronacie na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).

  • Znaki graficzne można uzyskać w Biurze Prezydenta Miasta.

  • Prośbę o patronat należy kierować do Prezydenta Miasta drogą elektroniczną lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty nie później niż miesiąc przed planowanym wydarzeniem.

 

W podjęciu decyzji o udzieleniu honorowego patronatu przez Prezydenta Miasta pomocne będą następujące informacje:

1. Informacja o organizatorze przedsięwzięcia:

1.1. Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy;

1.2. Adres korespondencyjny Wnioskodawcy;

1.3. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu /imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail/;

2. Informacja o realizowanym przedsięwzięciu:

2.1. nazwa;

2.2. termin i miejsce;

2.3. cel;

2.4. opis

2.5. dostępność przedsięwzięcia dla uczestników /wstęp wolny, impreza biletowana/

2.6. źródła finansowania ze środków budżetu miasta — jeśli występują;

2.7. partnerzy lub współorganizatorzy;

2.8. program /w formie załącznika/(jeśli jest opracowany).

Grupa:

Patronaty 2023 rok

 

 

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta 2023 rok

 

L.p
 
 
Wydarzenie
 
 
Organizator
 
 Data
1  
Koncert charytatywny pn.,, Powrót do przeszłości''
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze 2 lutego 2023 r.
 
2
 
XI edycja wydarzenia pn.,,Wielkie wędrowanie z Gildią Przewodników Sudeckich'' Gildia Przewodników Sudeckich 30 czerwca 2023 r.
3 Zawody wędkarskie podczas obchodów Września Jeleniogórskiego Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze KOŁO JELENIA GÓRA ''MIASTO'' wrzesień 2023 r.
4 Rok Przewodników Sudeckich w Województwie Dolnośląskim m.in. Sudeckie Sympozjum Krajoznawcze Koło Przewodników Sudeckich przy PTTK ,,Sudety Zachodnie'' w Jeleniej Górze 17-19 listopada 2023 r.
5 XXII Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze 2-3 września 2023 r.
6 XI Półmaraton Jeleniogórski oraz XI Jeleniogórska Dziesiątka Grabek Promotion sp. z o.o. 16 kwietnia 2023 r.
7 MotoDzieńDziecka 2023 Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowe Karkonosze 4 czerwca 2023 r.
8 Olimpiada Bezpieczeństwa Malucha Straż Miejska w Jeleniej Górze 25 marca 2023 r.
9 26. Miedzynarodowy ZOOM - ZBLIŻENIA Osiedlowy Dom Kultury 06.03 - 12/03.2023 r.
10 Patronat na książką ,,Schronisko, które przetrwało" GRUPA WYDAWNICZA PUBLICAT S.A.  
11 ,,Prowadź się zdrowo'' House Of Events  
12 II Festyn Integracyjny dla Rodzin Zastępczych MOPS 27 maja 2023 r.
13 Deblowe Mistrzostwa Jeleniej Góry w tenisie ziemnym oraz Indywidualne Mistrzostwa Jeleniej Góry w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Jeleniej Góry Jeleniogórski Klub Tenisowy ''MASTERS'' 17-18 czerwca 2023 r.
16-17 września 2023 r.
14 Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szolnej w Koszykówce Dziewcząt Klub Sportowy ''Wichoś'' 2-4 czerwca 2023 r.
15 Turniej ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku'' Dolnośląski Związek Piłki Nożnej  2023 r.
16 Jelenia Góra  Trophy Maja Włoszczowska MTB RACE Grabek Promotion sp. z o.o. 20-21.03.2023 r.
17 Joga w parku z Tapas Szkoła Jogi Tapas Szkoła Jogi 02.07, 09.027, 16.07,23.07, 30.07,06.08, 13.08, 20.08, 27.08 (niedziele wakacji) w godzinach 9.30-10.30

 

 

 


 

 

 

Grupa:

Subscribe to RSS - patronat

 

Kalendarz FB