polityka jakości

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

 

Najważniejszym zadaniem Władz Miasta Jeleniej Góry oraz pracowników Urzędu Miasta jest zagwarantowanie i utrzymanie jak najlepszych warunków świadczenia usług publicznych określonych w przepisach prawa na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji, organizacji i innych zainteresowanych stron oraz zapewnienie profesjonalnej, kompetentnej i przyjaznej obsługi Klientów.

Określa się główne cele polityki jakości:

  • Stałe podnoszenie standardów świadczonych usług poprzezwykorzystanie wdrożonych mechanizmów zarządzania i ciągłe doskonalenie procesów w Urzędzie,
  • Rozwój nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych ułatwiających dostęp do świadczonych usług,
  • Stworzenie przedsiębiorcom optymalnych warunków do rozwoju ich organizacji a tym samym wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta,
  • Realizacja i aktualizowanie strategii rozwoju Miasta, z uwzględnieniem dialogu z mieszkańcami i partycypacji obywateli w wypracowywaniu rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia w Mieście,
  • Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności turystycznej Miasta.

Ustanawiając niniejszą Politykę Jakości zobowiązuję się do zaangażowania Najwyższego Kierownictwa i pracowników w realizację określonych celów strategicznych oraz podnoszenie jakości pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra poprzez utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak

Jelenia Góra, 3 stycznia 2022 r.

 

Polityka jakości do pobrania w pliku pdf

 

 

Subscribe to RSS - polityka jakości

 

Kalendarz FB