Współpraca Zagraniczna

Kierunki współpracy międzynarodowej miasta Jelenia Góra zostały obrane w zgodzie ze strategią rozwoju miasta:
Celem priorytetowym jest uczynienie "Jeleniej Góry miastem o silnych powiązaniach europejskich (...) współpracę z partnerami zagranicznymi prowadzić będą placówki szkolnictwa i nauki oraz liczne organizacje pozarządowe. Całość obrazu europejskości miasta dopełniać będą liczne transgraniczne, prywatne i zawodowe powiązania jego mieszkańców. Udział w projektach euroregionalnych i międzynarodowych podniesie znaczenie miasta w świecie i przyciągnie nowych turystów i inwestorów"
(Strategia Rozwoju Jeleniej Góry 2004 - 2015).

Współpraca partnerska miast obejmuje takie dziedziny jak: gospodarka, ochrona środowiska, kultura, sztuka, szkolnictwo, turystyka, sport.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach współpracy z zagranicą to:
  • wyjazdy studyjne (wyjazdy przedstawicieli miast, kontakty instytucji samorządowych)
  • w zakresie oświaty - współpraca szkół, organizacja praktyk zawodowych oraz międzynarodowych warsztatów dla młodzieży
  • organizacja wspólnych imprez sportowych
  • w zakresie współpracy kulturalnej - w oparciu o współpracę instytucji kultury, szkół - wymiana amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych, wspólne plenery malarskie, fotograficzne, organizacja wystaw polskiej twórczości artystycznej i rękodzieła, wspólne uczestnictwo w festynach i świętach lokalnych
  • w zakresie współpracy gospodarczej - nawiązanie kontaktów i umożliwienie współpracy między podmiotami gospodarczymi i organizacjami zrzeszającymi pracodawców
 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Nysa”

Światowy Związek Miast Promujących Światło "Lucia"

 

Kalendarz FB