Aktualności NGO

Grupa:

Forum Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze

Serdecznie zapraszamy na Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP) w dniach 5-6 czerwca w Jeleniej Górze

Spotkanie Diagnozujące

I Jeleniogórski Piknik Organizacji Pozarządowych

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, koło w Jeleniej Górze zapraszają na: I JELENIOGÓRSKI PIKNIK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych Wrocław 2014

W niedzielę 25. maja zapraszamy na Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2014 r. – zwane Dniem Społecznej Super Mocy

Targi Organizacji Pozarządowych

Fundacja „Jagniątków”, Miasto Jelenia Góra i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają wszystkie organizacje działające na terenie miasta Jelenia Góra do udziału w pierwszych Jeleniogórskich Targach Organizacji Pozarządowych

Formalno - prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych

W związku z realizowanym przez Forum Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej projektem pn. „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Raport współpracy JST z NGO

Zapraszamy do zapoznania się i wyrażenia swojej opinii na temat raportu oceniającego jakość współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi

Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnego wsparcia w postaci szkoleń, spotkań informacyjnych, konsultacji i doradztwa.

Diagnozy współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi

Fundacja „Jagniątków”, Urząd Miasta Jelenia Góra i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają na kolejne spotkanie dotyczące diagnozy współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi.

Szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji” 2014

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z województwa Dolnośląskiego na dwudniowe szkolenie „Aktywne narzędzia i techniki konsultacji”.

Ogłoszenie III Edycji Konkursu „zDolne NGO”

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO”

Spotkanie edukacyjne - Zintegrowany Informator Pacjenta

Zaproszenie na spotkanie edukacyjne ”ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta”

Fundacja „Jagniątków” zaprasza na spotkanie

Fundacja „Jagniątków”, Urząd Miasta Jelenia Góra i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają

Stowarzyszenie Pegaz zaprasza do wzięcia udziału w kursie

Stowarzyszenie Pegaz zaprasza do wzięcia udziału w kursie „Opiekun/ka osób starszych i dzieci”

Sondaż dla NGO

Szkolenia "SKUTECZNE I SPRAWNIE DZIAŁAJĄCE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Spotkanie Edukacyjne ”Prawo spadkowe, testamenty i darowizny

Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleniowym

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie

Zaproszenie na inaugurację projektu współpracy NGO z instytucjami publicznymi

Zaproszenie na uroczystość przekazania pamiątek wojennych

Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przedsiębiorstwa społeczne w praktyce

Akademia Przedsiębiorczości Społecznej

UMWD: Konkursy na realizację zadań publicznych

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia.„ABC Wolontariatu”

Warsztat biznesowy dla organizacji pozarządowych

 

Szkolenie ROEFS w Jeleniej Górze

 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, nabór rozpoczyna się od 12 maja

Strony

 

Kalendarz FB